Op 28 maart 1942 werd de vereniging opgericht tijdens een vergadering in Kippenburg in Gaasterland. De vereniging droeg in eerste instantie de naam “De Zuidwesthoek””. Ook werd tijdens deze vergadering besloten om een gemengde vereniging op te richten. Er gaven zich op deze oprichtingsvergadering een 46-tal personen op als lid. Thans draagt de vereniging de naam PKV Balk en omstreken, die ze kreeg bij koninklijk besluit op dd 2 november 1965.

Hierbij stelde de vereniging zich ten doel het opwekken tot en het bevorderen van het houden en fokken van pluimvee en konijnen. Zowel uit het oogpunt van nut als van sport. Zij tracht dit doel te bereiken door : samenwerking te verkrijgen tussen liefhebbers en fokkers. Het houden van lezingen en voordrachten over de teelt en de sport en het houden van excursies met betrekking daartoe. Het zo mogelijk houden van een jaarlijkse tentoonstelling. Andere wettige middelen, die aan dit doel bevorderlijk zijn.

Op dit moment gelden de eerdaags opgestelde doelen voor onze vereniging nog steeds.

We hebben op dit moment een 90-tal leden, waarvan 13 jeugdlid zijn.

In september wordt er een jongdierendag voor de leden georganiseerd en in oktober de jaarlijkse Gaasterlandshow in Balk.